ناروانیکتا

به سايت خوش آمديد !


براي مشاهده مطلب اينجا را کليک کنيد

                                      

                                                                    ADS


شرح جلسات مشاوره گروهي اعتياد
 
‎اولین گام و مشاوره اعتیاد و شروع درمان آن، آگاهی بخشی به خانواده‌ ها می‌ باشد. پس خانواده‌ https://alosalammoshavere.com/مشاوره-ترک-اعتیاد/های بدون آگاهی در کنار فرد معتاد، می‌ توانند بدون اینکه بخواهند دچار عوارض جنونی
اعتیاد شده و گام‌ به‌ گام با پسرفت فرد معتاد، درمانده شوند. آگاهی بخشی خانواده‌ ها و
حضور در مجامع و جلسات کمک به خانواده‌ های افراد معتاد قدم مؤثری در شروع ترک اعتیاد
است.
 
‎شرح جلسات مشاوره گروهي اعتياد شرح جلسه اول. 21. مشکلات مطرح شده توسط اعضای arkannovin.ir/شرح-جلسات-مشاوره-گروهي-اعتياد/گروه. 21. پیشنهادات مددکاربرای حل up.shamsipour-ac.ir/uploads/files/1391/mehr/
کارورزی-گروهی.docمشکلات. 21. مشخصات فردی و خلاصه مصاحبه فردی. 22. جلسه دوم.
27. شرح جلسه دوم. 28 … 60. شرح جلسه چهارم. 61. مشکلات مطرح شده توسط اعضای گروه.[DOC]
 
کارورزی گروهی. استاد راهنما: دکتر ایروانی. دانشجویان کارورز: اسماعیل بهرامیان. یداله up.shamsipour-ac.ir/uploads/files/1391/mehr/کارورزی-گروهی.docرستمی. بهمن ماه 1388. امید است که این پروژه بتواند اطلاعاتی همگانی را درمورد مسائل
… 60. شرح جلسه چهارم. 61. مشکلات مطرح شده توسط اعضای گروه. 61. پیشنهادات مددکار
گروه برای حل مشکلات. 61. محتوای جلسه. 62. ارزیابی مددکار از جلسه. 66. اعتیاد. 66.
 
‎20 فوریه … جلسه گروه درمانی روزهای یکشنبه و پنجشنبه کلینیک آینده. موضوع جلسه:مهارت حل www.aayandeh.com/گروه-درمانی-با-موضوع-مهارت-حل-مسئله/مسئله. خلاصه جلسه: مشاور به مراجعان آموزش می دهد که چگونه مشکلاتشان را به وسیله
بارش فکری ( تمامی انتخاب ها و راه حل ها بدون در نظر گرفتن کاربردی بودن یا نبودن) و
سبک و سنگین کردن آن ها (مزایا و معایب) و در نظر گرفتن پیامدهای آن ها …
 
‎شرح دوره. خانه شرح دوره. هفته اول : سالن سبز ترک اعتیاد ، آشنایی و شناخت با ترک hafezcamp.com/شرح-دوره/اعتیاد. با تایید پزشک از شرایط جسمانی مددجو ، ورود به سالن سبز پس از طی دوره
درمان سم زدایی امکان خواهد یافت . مددجو در هفته اول، با توجه به شرایط روحی و روانی و
ساختار جسمانی از جلسات گروهی بهره مند میشود. هفته دوم : گروه درمانی برای ترک
اعتیاد.[PDF]
 
دانشکده علوم انسانی. پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد. گرایش مشاوره و thesis.iaukhsh.ac.ir/Images/ThesisFiles/MSc/890629108.PDFراهنمایی. بررسی اثر بخشی مشاوره گروهی با رویکرد شناختی رفتاری بر افزایش.
میزان عزت نفس و کاهش بازگشت مجدد معتادان. خود معرف به مراکز ترک اعتیاد
شهرستان فلاورجان. استاد راهنما : دکتر کیومرث فرحبخش. استاد مشاور: دکتر کاظم
قجاوند. نگارش:.[PDF]
 
‎19 سپتامبر … مشاوره و روان. درمانی می. تواند در پیش. گیری و کاهش انواع. گوناگون اعتیاد ازجمله teb.police.ir/teb/article-1-433-fa.pdfاعتیاد به اینترنت نقش مؤثری را ایفا نمایند. پژوهش. حاضر با هدف. بررسی ….. بود.
مضمون. هشت جلسه میانی مشاوره گروهی به شرح زیر است: جلسه دوم: -1. آشنایی اعضای
گروه با نظریه انتخاب، پنج نیاز. اساسی انسان از منظر نظریه انتخاب. -2.[PDF]
 
‎ﺩﺭ ﺷــﻤﺎﺭﻩ ﻫﺎﯼ ﻗﺒــﻞ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﻣﺨﺘﺼﺮ. ﺑﻪ ﻣﺒﺎﻧــﯽ ﻧﻈﺮﯼ ﻭ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﺭﻭﻳﮑﺮﺩ ﺁﺩﻟﺮﯼ. ﺩﺭ ﮔــﺮﻭﻩ ﭘﺮﺩﺍﺧﺘﻴــﻢ، ﺩﺭ ﺍﻳــﻦ www.ensani.ir/storage/Files/20120329154434-5073-78.pdfﺷــﻤﺎﺭﻩ ﻭ. ﺍﺣﺘﻤﺎﻻً ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻫﺎﯼ ﺁﻳﻨﺪﻩ، ﺍﻗﺪﺍﻣﺎﺕ ﻋﻤﻠﯽ. ﺩﺭ ﭼﺎﺭﭼــﻮﺏ ﺟﻠﺴــﺎﺕ ﮔﺮﻭﻫــﯽ ﺁﺩﻟﺮﯼ. ﺑﺮﺍﯼ ﺍﺳــﺘﻔﺎﺩﻩ ﯼ
ﻣﺸــﺎﻭﺭﺍﻥ ﺍﺭﺟﻤﻨﺪ ﺍﺭﺍﺋﻪ. ﻣﯽ ﺷــﻮﺩ. ﺍﻟﺒﺘﻪ ﺫﮐﺮ ﺍﻳﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﻧﻴﺰ ﺿﺮﻭﺭﯼ. ﺍﺳﺖ ﻣﺎﺩﺍﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻧﻈﺮﯼ ﺭﻭﻳﮑﺮﺩﯼ.
ﺍﺷﺮﺍﻑ ﻧﺪﺍﺷــﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﻢ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﭘﺮﻭﺗﮑﻞ. ﺩﺭﻣﺎﻧﯽ ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻧﻤﯽ ﺷﻮﺩ. ﻣﺸﺎﻭﺭﻩ ﯼ ﺁﺩﻟﺮﯼ، ﻓﺮﺍﻳﻨﺪﯼ ﺁﻣﻮﺯﺷﯽ ﻭ.
 
‎25 آوريل … عوامل زيادي در ايجاد اعتياد و درمان آن نقش دارند . بر اي مثال : ژنتيک ، خانواده ، محيط khanesepid.com/روان-درمانی-ترک-اعتیاد/زندگي ، بيماريهاي پايه مانند اضطراب و افسردگي ، مهارتهاي فردي اجتماعي . …. درمان
جامع و کامل شامل دو مرحله است. 1 . درمان بستري يا سرپايي با هدف قطع کامل مواد ( سم
زدايي ). 2 . درمانهاي روانشناختي با هدف مهارت آموزي پيشگيري از هر موردي.[PDF]
 

اثربخشی «مشاورهٔ گروهی با رویکرد شناختی-رفتاری – مجله مطالعات …
‎7 مارس … دو هفته بعد از اتمام جلسات، پس. آزمون برای هر دوگروه اجرا شد. ی. افته. ها. : نتای. ج. تحلیل. کواریانس. بیانگر. این. بود. که. مشاورٔه. گروهی. شناختی. -. رفتاری. بر ….
 NS